Hvad er Web-Patient?
Web-Patient er et online system til sikker og fortrolig udveksling af oplysninger mellem patient og praktiserende læge om patientens helbred og helbredsoplysninger. Systemet er fuldt integreret med lægens computersystem, således at dine målinger/indberetninger til systemet placeres direkte i din personlige journal hos lægen.

Vejledning til web patient